Široká nabídka mikroskopické techniky včetně příslušenství nejen pro školy

Nabízíme široký sortiment mikroskopické techniky pro školní potřeby, a to jak pro základní, tak i pro střední a vysoké školy včetně boháté nabídky příslušenství jako například digitální okulárové kameryosvětlení, mikrotomy, mikroskopické preparáty, preparační soupravy, krycí skla, podložní sklačištění optiky a další.

Neméně zajímavou nabídkou jsou C-mount kamery USB 3.0 od společnoti MOTIC nebo C-mount speciální kamery HDMI/USB, WiFi od společnosti MOTIC.

Dále nabízíme širokou škálu digitálních přenosných mikroskopů od společnosti Dino-Lite.

Vše pro školy naleznete v záložce SORTIMENT PRO ŠKOLY

  • zm-1
  • b-191
  • b192-small
  • bs1153-epl-trino
  • dino-direct
  • ae9918
  • all-except-ct-and-u-3
  • dinoeye-am7025x-9