Informace pro školy a státní instituce

Pro školy a státní instituce jsme připravení zajistit faktury dle jejich požadavků, ať se bude jednat o vlastní zdroje nebo o dotace z EU. Pokud budete potřebovat k daňovému dokladu (faktuře) sepsat vlastní číslo objednávky nebo číslo projektu uveďte prosím tuto informaci do poznámky k objednávce, dále vám můžeme potvrdit provedení platby, dle vašeho vzoru, které se vydává na žádost příjemce dotace.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu

  • Umožníme všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

Pro školy a státní instituce je dopravné při objednání zboží nad 6.000,- Kč vč.DPH ZCELA ZDARMA!

Platba na fakturu (splatnost 14 dnů).